chi trả cổ tức

Thứ sáu lúc 09:40

Petrosetco sẽ dừng triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng phát hành thêm 44,9 triệu cổ phiếu để huy động 673,78 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia