chứng khoán HSC

16:45, 21/07/2022

Theo báo cáo kinh doanh của Chứng khoán TP. HCM (HSC, HoSE: HCM), 6 tháng đầu năm nay, đơn vị này đã giảm gần nửa giá trị đầu tư tự doanh. Các mã chiếm tỷ trọng cao trong danh mục đầu tư của HSC phải kể đến MWG của Thế giới Di động, FPT và VPB của VPBank.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia