chuỗi cung ứng sản xuất

07:25, 20/07/2021

Sở Công Thương cho biết sẽ tính đến phương án cung ứng hàng hóa khi dịch phức tạp hơn. Lãnh đạo Hà Nội đề nghị xây dựng phương án "luồng xanh" để vận tải hàng hóa trong nội đô.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia