chuyển nhượng quyền sử dụng đất

07:41, 22/04/2021

Công văn của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu tạm dừng các thủ tục chuyển nhượng cho nhiều hộ gia đình, cá nhân chung quyền sử dụng một thửa đất đối với các trường hợp diện tích đất sử dụng trong cùng một thửa đất thấp hơn diện tích tối thiểu tách thửa

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia