cổ đông lớn

16:00, 02/08/2022

Theo thống kê từ báo cáo tài chính của 27 ngân hàng, bức tranh kết quả kinh doanh quý 2/2022 có sự phân hóa mạnh khi 17 nhà băng tăng trưởng dương và 10 nhà băng còn lại tăng trưởng âm so với cùng kỳ.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia