cổ đông lớn

07:45, 19/01/2023

CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Thành Vinh vừa mua vào hơn 12 triệu cổ phiếu MSB, nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 5%, trở thành cổ đông lớn của ngân hàng này.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia