cổ phần

15:50, 27/05/2022

Số liệu vừa được Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố, tính đến 20/5/2022, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt trên 11,71 tỷ, bằng 83,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia