Những sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 31/12

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 31/12 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
sự kiện chứng khoán
Những sự kiện chứng khoán đáng chú ý trong ngày 31/12

HCM: Ngày 17/1/2023 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 của CTCP Chứng khoán TP.HCM (HCM – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 18/1/2023. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 2,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 08/2/2023.

IBC: CTCP Tập đoàn Giáo dục Egroup, công ty mẹ của CTCP Đầu tư Apax Holdings (IBC – HOSE) đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp hơn 10,31 triệu cổ phiếu IBC từ ngày 16/12 đến 29/12. Qua đó, Egroup còn nắm giữ hơn 39,37 triệu cổ phiếu IBC, tỷ lệ 47,36%. Liên quan đến IBC, ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT của IBC cũng đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp 1,56 triệu cổ phiếu IBC cùng khoảng thời gian nêu trên và giảm sở hữu tại IBC xuống còn hơn 5,13 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,17%.

HAH: CTCP Đầu tư Sao Á D.C, cổ đông lớn của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH – HOSE) đã mua vào 377.600 cổ phiếu HAH trong ngày 26/12. Qua đó, nâng sở hữu tại HAH lên hơn 4,59 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,53%.

FIR: Ông Nguyễn Hào Hiệp, cổ đông lớn của CTCP Địa ốc First Retail (FIR – HOSE) đã bán ra 1 triệu cổ phiếu FIR trong ngày 26/12. Sau giao dịch, ông Hiệp đã giảm sở hữu tại FIR xuống còn hơn 5,02 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 11,26%.

AGM: CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (AGM – HOSE) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất 4.011 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, AGM thông qua việc dừng thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.

MSB: Bà Đinh Thị Tố Uyên, Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB – HOSE) đã mua vào hơn 1,57 triệu cổ phiếu MSB từ ngày 01/12 đến 28/12 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, bà Uyên đã nâng sở hữu tại MSB lên hơn 1,67 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,08%.

TTB: CTCP Tập đoàn Tiến Bộ (TTB – HOSE) thông qua việc thoái vốn 9 triệu cổ phần tại CTCP Đầu tư Bình Minh Phát, với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần, hiện tại, TTB đang nắm giữ 21,5 triệu cổ phần tại Đầu tư Bình Minh Phát. Tương tự, TTB thoái vốn 4,5 triệu cổ phần trong tổng số 8,5 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Xây dựng Thương mại Đại Hữu, cũng với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

C47: Ông Phạm Nam Phong, Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng 47 (C47 – HOSE) đã bán ra 2 triệu cổ phiếu C47 từ ngày 07/12 đến 29/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Phong đã giảm sở hữu tại C47 xuống còn hơn 440.000 cổ phiếu, tỷ lệ 1,6%.

DPM: Nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý tại Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM – HOSE) đã mua vào 450.000 cổ phiếu DPM trong ngày 28/12. Qua đó, nâng sở hữu chung của cả nhóm tại DPM lên hơn 35,29 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,02%.

DGC: Nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý tại CTCP Tập đoàn Hóa Chất Đức Giang (DGC – HOSE) đã mua vào 800.000 cổ phiếu DGC trong ngày 28/12. Qua đó, nâng sở hữu của cả nhóm tại DGC lên hơn 26,8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,05%.

Có thể bạn quan tâm