Việt Nam hút 22,46 tỷ USD vốn FDI trong 10 tháng

Theo báo cáo từ Tổng Cục thống kê, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/10 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 22,46 tỷ USD, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm trước.
Việt Nam hút 22,46 tỷ USD vốn FDI trong 10 tháng

Trong đó, vốn đăng ký cấp mới có 1.570 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 9,93 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và giảm 23,7% về số vốn đăng ký.

Trong số 67 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 10 tháng năm 2022, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất với 2,95 tỷ USD, chiếm 29,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Singapore 1,65 tỷ USD, chiếm 16,6%; Đan Mạch 1,32 tỷ USD, chiếm 13,3%...

Vốn đăng ký điều chỉnh có 880 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 8,74 tỷ USD, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 2.997 lượt với tổng giá trị góp vốn 3,79 tỷ USD, tăng 4,5% so cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (vốn FDI) thực hiện tại Việt Nam 10 tháng năm 2022 ước tính đạt 17,45 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn FDI thực hiện cao nhất của 10 tháng trong 5 năm qua.

Ở chiều ngược lại, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 10 tháng năm 2022 có 90 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 390,1 triệu USD, gấp 1,8 lần so với cùng kỳ năm trước; có 19 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 61,9 triệu USD, giảm 85,5%.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 452,1 triệu USD, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 10 tháng năm 2022 có 25 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó: Singapore là nước dẫn đầu với 75,3 triệu USD, chiếm 16,7% tổng vốn đầu tư; Lào 70 triệu USD, chiếm 15,5%; Hoa Kỳ 38,2 triệu USD, chiếm 8,5%; Đức, Hà Lan, Pháp cùng đạt 34,7 triệu USD, cùng chiếm 7,7%.

Có thể bạn quan tâm