cổ phiếu CRE

08:20, 13/08/2022

CTCP Bất động sản Thế kỷ (Cen Land, mã chứng khoán CRE - sàn HOSE) mới công bố nghị quyết về việc thông qua đầu tư các bất động sản thuộc Dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia