cổ phiếu VRE

17:00, 28/07/2022

Công ty Cổ phần Vincom Retail (mã: VRE) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất trong quý 2 đạt 1.850 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 773 tỷ đồng, tăng 99,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia