CTCP Tập đoàn FLC

16:50, 23/09/2022

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn FLC đã đào trộm và khai thác trái phép 8 giếng khoan để lấy nước tưới sân golf.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia