CTCP Tập đoàn FLC

11:55, 02/11/2022

Nguyên nhân tỉnh Hải Dương tạm dừng chủ trương cho CTCP Tập đoàn FLC nghiên cứu đề xuất đầu tư một số dự án tại tỉnh này được cho là công ty đã chậm trễ trong việc triển khai thực hiện các dự án.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia