Hoà Bình dừng xem xét nghiên cứu, khảo sát 5 dự án của FLC và Tân Hoàng Minh

UBND tỉnh Hoà Bình dừng xem xét việc nghiên cứu, khảo sát, lập thủ tục đầu tư đối với 4 đề xuất dự án của Tập đoàn FLC và 1 dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Hoà Bình dừng xem xét nghiên cứu, khảo sát 5 dự án của FLC và Tân Hoàng Minh

UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Công văn số 1040 gửi các sở, ngành, UBND các huyện Yên Thủy, Kim Bôi, Tân Lạc, Cao Phong, Mai Châu, Lương Sơn về việc giải quyết các dự án trên địa bàn tỉnh liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh và Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.

Theo báo cáo và đề xuất của Sở KH&ĐT, UBND tỉnh Hòa Bình có ý kiến đối với các dự án liên quan đến FLC, các dự án liên quan đến Tân Hoàng Minh đề xuất, các dự án liên quan đến Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.

Cụ thể, đối với các dự án liên quan đến Tập đoàn FLC, UBND tỉnh dừng xem xét việc nghiên cứu, khảo sát, lập thủ tục đầu tư đối với 4 đề xuất dự án sau: khu du lịch nghỉ dưỡng, đô thị sinh thái, thể thao và vui chơi giải trí Yên Thủy (khoảng 704,8ha tại xã Hữu Lợi và thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy); khu trung tâm đa chức năng Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình (khoảng 19ha); khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Tòng Đậu với diện tích sử dụng đất khoảng 118ha tại xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu; khu du lịch nghỉ dưỡng, đô thị sinh thái, thể thao và vui chơi giải trí Thung Nai với diện tích sử dụng khoảng 981,1ha tại xã Thung Nai, huyện Cao Phong và xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc.

Còn dự án quần thể du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Yên Thủy tại xã Hữu Lợi và thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy (đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 18 ngày 9/3/2022), Tập đoàn FLC thực hiện dự án theo tiến độ, mục tiêu, quy mô dự án và các nội dung khác đã được tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trường hợp tiến độ thực hiện không đảm bảo hoặc nhà đầu tư không thực hiện các nội dung đã yêu cầu tại quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xử lý theo quy định hiện hành.

Đối với các dự án liên quan đến Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh đề xuất, tỉnh dừng xem xét giải quyết dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Tân Hoàng Minh tại xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc với diện tích đất đăng ký sử dụng khoảng 355,97 ha. 

Tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xử lý các thủ tục liên quan đến cho phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thủ tục liên quan đến đất đai theo quy định, đề xuất, đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xử lý các nội dung liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 1/7/2022.

Đối với dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp MIVI Hòa Bình tại xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc do CTCP Thương mại dịch vụ MIVI Hòa Bình đề xuất, với diện tích đất đăng ký sử dụng khoảng 44 ha; tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với cơ quan liên quan rà soát, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trước 1/7/2022.

Đối với các dự án liên quan đến CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương là Khu vui chơi giải trí cao cấp suối khoáng Kim Bôi tại thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, CTCP Thương mại và Du lịch Kim Bôi (nhà đầu tư) tiếp tục thực hiện theo mục tiêu, tiến độ và các nội dung đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư dự án Xây dựng Làng văn hoá Việt - Mường tại Xóm Nước Vải, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn theo quy định hiện hành.

Đối với các đề xuất dự án Khu đô thị sinh thái xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi; Khu nhà ở sinh thái tại xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh đề nghị rà soát các chỉ tiêu trong Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất; hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện theo đúng quy định.

Dừng xem xét việc nghiên cứu, khảo sát, lập thủ tục đầu tư đối với các đề xuất dự án: Khu du lịch sinh thái Mường Village Onsen Eco-river tại xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi; Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng quốc tế Hòa Bình Park resort tại thị trấn Bo, huyện Kim Bôi; Dự án Khu đô thị Apec Golden Valley tại khu Lạng và khu Bãi, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi (BG Group đề xuất).

UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ để phối hợp, triển khai thực hiện.

Có thể bạn quan tâm