Cục Thuế TP.HCM

18:59, 24/05/2021

Một người dân đã khởi kiện Cục Thuế TP.HCM vì cho rằng, đơn vị này tính 5% thuế VAT đối với cá nhân không phải là người cung cấp dịch vụ quảng cáo, không tự kinh doanh quảng cáo trên phần mềm Google là không đúng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia