Đại hội đồng cổ đông

Thứ hai lúc 09:13

Chuyên gia chứng khoán VNDirect đã đánh giá kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của ban lãnh đạo HPG đưa ra là thận trọng, đặc biệt trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào biến động và nhu cầu thép yếu như hiện nay...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia