đấu giá cổ phần

10:00, 22/11/2022

Trong buổi đấu giá toàn bộ cổ phần VIID đã có 2 nhà đầu tư đăng ký tham gia, kết quả một nhà đầu tư trong nước đã trúng và mua lại toàn bộ số cổ phần VIID do SCIC sở hữu.

PV Gas đấu giá công khai PV Pipe
18:19, 11/08/2022
Thiên Ân
SCIC thoái toàn bộ vốn tại FPT
15:06, 17/07/2020
Tuệ Minh
SCIC thoái vốn tại Fafilm Việt Nam
14:33, 04/12/2019
Anh Minh
SCIC đẩy mạnh thoái vốn
15:21, 19/11/2019
Anh Minh
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia