đế chế

16:35, 30/04/2019

Suốt một thời gian, kinh tế Nhật Bản chịu ảnh hưởng lớn từ các Japan Inc. Hình thành vào những năm 1990, các doanh nghiệp này có “bề dày” tồn tại, mối quan hệ mật thiết với chính phủ, dẫn đến chi phối

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia