ĐHĐCĐ bất thường

11:29, 16/09/2020

CTCP Thực phẩm Sao Ta vừa công bố hàng loạt đăng ký bán cổ phiếu của các lãnh đạo công ty. Đáng chú ý, động thái này diễn ra đúng thời điểm Sao Ta chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thông qua kế hoạch tăng vốn.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia