Địa ốc Việt Hân

16:58, 05/10/2021

Địa ốc Việt Hân huy động vốn nhằm đầu tư các dự án bất động sản (BĐS) đang và sẽ phát triển, tăng quy mô vốn hoạt động và cơ cấu lại các khoản nợ chính. Đây là lô trái phiếu thứ hai do doanh nghiệp này phát hành trong cùng giai đoạn.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia