điện gió

14:08, 31/03/2023

Đây là lời khẳng định của bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của công ty...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia