điện gió

05:05, 26/08/2022

Bộ Công Thương đề nghị Chính phủ có chỉ đạo để Bộ này có cơ sở rà soát, xem xét lại hợp đồng giữa EVN và các nhà đầu tư ở các dự án đã được công nhận COD.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia