Dự án nhà máy điện gió

19:37, 20/05/2021

Dự án trang trại điện gió ngoài khơi La Gàn bước vào giai đoạn khảo sát địa vật lý và nghiên cứu địa chất khi hai hợp đồng này vừa được ký kết với Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên - Môi trường Biển Khu vực phía Bắc (CPIM).

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia