dự án nhà ở

08:25, 10/04/2023

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình đang kêu gọi tìm chủ đầu tư cho Dự án Phát triển nhà ở khu đô thị tại xã Song An và xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Tổng chi phí thực hiện dự án là 4.081 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia