đường sắt trên cao

08:15, 24/11/2020

Ông Đặng Sỹ Mạnh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) chia sẻ: "Năm nay là năm rất khó khăn đối với ngành đường sắt. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm để VNR tái cơ cấu bố máy, trong đó sẽ tiến hành sáp nhập 2 công ty vận tải đường sắt".

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia