đường vành đai 4 Hà Nội

10:23, 07/11/2022

Trong công văn mới đây, UBND TP Hà Nội giao nhiệm vụ cho các quận, huyện, đơn vị liên quan triển khai giải phóng mặt bằng cho Dự án đường Vành đai 4, phấn đấu bàn giao 70% mặt bằng trên địa bàn của từng quận, huyện trước ngày 30/6/2023.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia