Eurocham

Hôm qua, lúc 11:56

Đối với vấn đề đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, theo góc nhìn của tôi nếu không làm tốt, các nhà đầu tư FDI sẽ rời bỏ thị trường sản xuất tại Việt Nam.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia