giải pháp để khôi phục kinh tế

07:30, 09/12/2021

Trong bối cảnh doanh nghiệp điêu đứng vì dịch COVID-19 và muốn phục hồi nhưng thiếu vốn, nhiều chuyên gia đề xuất để SCIC, với chức năng đầu tư kinh doanh vốn nhà nước, cung cấp “vốn mồi” cho dự án đầu tư của DN từ đó góp phần cùng vực dậy nền kinh tế.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia