giảm thuế

15:35, 30/06/2022

Sau thuế bảo vệ môi trường, thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN), Bộ Tài chính tiếp tục trình Thủ tướng giảm thêm thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế VAT để góp phần giảm giá xăng dầu.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia