hà văn thắm

09:40, 20/07/2020

CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, mã: OGC) vừa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 lần 2 với sự tham gia của cổ đông và người ủy quyền đại diện 62,8% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia