hạn chế xuất khẩu

14:00, 29/01/2023

ASML Holding NV đang từng bước thực hiện theo yêu cầu của chính phủ về việc hạn chế xuất khẩu thiết bị sản xuất vật liệu bán dẫn sang Trung Quốc.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia