hãng bay Bamboo Airways

17:19, 12/04/2021

Sáng nay 12/4, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Tập đoàn FLC (mã: FLC) đã thông qua kế hoạch kinh doanh khả quan với lợi nhuận hơn 1.100 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất hơn 15.000 tỷ đồng. FLC cũng sẽ phát hành 497 triệu cổ phiếu để tăng vốn.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia