H&M

08:10, 01/08/2022

Công ty thời trang này hiện đang bị cáo buộc là cố tình đưa ra các tuyên bố bền vững nhưng lại không đáp ứng được đúng tiêu chuẩn vì môi trường như cam kết.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia