hỗ trợ doanh nghiệp

Hôm qua, lúc 08:28

Gói hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 dự kiến tập trung vào các nhóm chính sách như: cho vay lãi suất 0% để trả lương ngừng việc; tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất; hỗ trợ đào tạo nghề…

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia