hợp tác chiến lược

14:15, 08/03/2022

Ngày 07/3 tại TP. Hồ Chí Minh, An Phú Thịnh Holdings, Công ty CP Kiwi Group, KOH Partners và Samsung Goldex đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược trong lĩnh vực kinh doanh đầu tư, công nghệ, xúc tiến thương mại.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia