kê khai thuế

08:25, 29/09/2022

Bộ Tài chính vừa có công điện gửi các đơn vị có liên quan đề nghị tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá. Trong đó đặc biệt là chỉ đạo về việc kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, quyết toán thuế.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia