kết luận thanh tra

08:01, 24/01/2022

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo UBND huyện Đăk Glei thu hồi, huỷ 758 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho các hộ gia đình, cá nhân, do cấp chồng lấn, trùng lắp, cấp sai.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia