khoản phải thu

07:51, 20/08/2020

CTCP May Sông Hồng (mã: MSH) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2020 với ý kiến ngoại trừ của kiểm toán về khoản phải thu tại New York & Company .

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia