kiểm soát tín dụng

08:57, 02/09/2021

Nhiều món nợ được cơ cấu lại thời hạn trả, miễn, giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ. Nhờ vậy, khách hàng có thể tiếp cận thêm nguồn vốn tín dụng để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia