Lực lượng Gìn giữ Hòa bình

17:15, 22/02/2021

Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga đảm bảo sự trở lại an toàn của những người tị nạn trên lãnh thổ Nagorno - Karabakh, và tiếp tục sứ mệnh rà phá bom mìn, vật liệu nổ quân sự, đảm bảo cho người dân sinh hoạt bình thường.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia