Microsoft Việt Nam

13:20, 17/03/2023

AI mới của Microsoft có thể tự viết văn bản, làm slide thuyết trình cũng như hứa hẹn thay đổi cách hàng triệu người sử dụng Excel, Outlook và Teams...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia