mua bán nợ

07:59, 15/10/2021

Sàn giao dịch nợ VAMC sẽ đi vào hoạt động từ hôm nay. Dự kiến ít nhất 3.000 tỷ đồng nợ xấu sẽ được giao dịch. Đây là điều các tổ chức tín dụng và VAMC trông đợi từ lâu vì sẽ tạo cơ hội khơi thông nợ xấu qua mua đi bán lại.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia