Mục tiêu phát triển bền vững

Hôm qua, lúc 14:01

McDonald’s đã bắt đầu thử nghiệm một loại nắp đậy không ống hút ở Hoa Kỳ như một phần trong nỗ lực nhằm hướng tới phát triển bền vững.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia