ngân hàng acb

07:53, 26/05/2022

ACB dự kiến phát hành hơn 675,48 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức. Tỉ lệ thực hiện là 25%, có nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu ACB sẽ nhận thêm 25 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành đến từ lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức năm 2021.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia