ngành y tế

Hôm qua, lúc 07:00

Theo Bộ Y tế, các cơ sở đào tạo đưa môn văn vào xét tuyển khối ngành y của là quyền của một số trường, tuy nhiên cần có phân tích, giải trình rõ ràng, thuyết phục về căn cứ khoa họ cho thấy sự cần thiết của xét tuyển ngành Y bằng môn Văn...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia