Bộ Y tế lên tiếng về việc một số trường dùng điểm văn xét tuyển y khoa

Theo Bộ Y tế, các cơ sở đào tạo đưa môn văn vào xét tuyển khối ngành y của là quyền của một số trường, tuy nhiên cần có phân tích, giải trình rõ ràng, thuyết phục về căn cứ khoa họ cho thấy sự cần thiết của xét tuyển ngành Y bằng môn Văn...

Hiện nay, có 27 trường đại học đào tạo ngành Y khoa ở Việt Nam. Trong đó có 4 trường, sử dụng tổ hợp có môn Văn để xét tuyển y khoa.

Cụ thể, Đại học Văn Lang, TP HCM, sử dụng tổ hợp D12 (Văn, Hóa, Anh); Đại học Võ Trường Toản ở Hậu Giang và Tân Tạo ở Long An dùng tổ hợp B03 (Toán, Văn, Sinh); Đại học Duy Tân ở Đà Nẵng dùng tổ hợp A16 (Toán, Khoa học tự nhiên, Văn).

Phó giáo sư Nguyễn Hoàng Long - Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) cho biết về tuyển sinh đại học, có trong điểm b Khoản 2 Điều 34 Luật Giáo dục đại học sửa đổi đã quy định: “Cơ sở giáo dục đại học tự chủ quyết định phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh.”

xét tuyển y khoa
Các cơ sở đào tạo đưa môn Văn vào xét tuyển khối ngành y của là quyền của một số trường

Theo vào đó, thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học. Với Khoản 1, Điều 3 quy định “Cơ sở đào tạo thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình về công tác tuyển sinh, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Bên cạnh đó, điều 6 của Thông tư này có quy định tổ hợp môn dùng để xét tuyển bao gồm ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm.

Ngoài ra, yêu cầu của chương trình đào tạo, không sử dụng quá 4 tổ hợp xét tuyển cho một ngành, một chương trình đào tạ. Với việc thay đổi, bổ sung phương thức hoặc tổ hợp xét tuyển phải có căn cứ và lộ trình hợp lý.

Ở khoản 5, Điều 6 Thông tư quy định: “Cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm giải trình về căn cứ khoa học và thực tiễn trong xác định phương thức tuyển sinh, phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển và phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh. Trong đó có dựa trên phân tích, đánh giá và đối sánh kết quả học tập của sinh viên trúng tuyển hàng năm.”

Theo Phó giáo sư Nguyễn Hoàng Long: "Hầu hết các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe trong những năm qua sử dụng tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) và A00 (Toán, Hóa, Lý), ngoài ra còn có A02 (Toán, Lý, Sinh); D07 (Toán, Hóa, Anh), D08 (Toán, Sinh, Anh)... Toán, Hóa, Sinh, Lý là những môn học rất quan trọng và cần thiết đối với lĩnh vực sức khỏe."

Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo nhận định, theo chức năng nhiệm vụ được giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo là đầu mối quản lý về giáo dục đại học, trong đó có cả giáo dục đại học cho lĩnh vực sức khỏe. Bộ Y tế không quản lý đầu vào, quá trình đào tạo và đầu ra của bậc đào tạo đại học.

Tuy nhiên, Phó giáo sư Nguyễn Hoàng Long phân tích, Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi năm năm 2023 quy định việc kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trước khi đề nghị cấp giấy phép hành nghề áp dụng đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng, do Hội đồng Y khoa Quốc gia chủ thực hiện.

Dự kiến hình thức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề bằng thi trắc nghiệm trên máy tính thông qua bộ công cụ đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do Hội đồng Y khoa Quốc gia ban hành.

“Việc đưa môn Văn vào xét tuyển đầu đào tạo đại học lĩnh vực sức khỏe thuộc quyền hạn của các cơ sở đào tạo, tuy nhiên nếu đưa môn Văn vào thi sẽ bỏ môn khác đi (Toán, Lý, Hoá, Sinh). Các cơ sở đào tạo cần có căn cứ khoa học và thực tiễn," Phó giáo sư Nguyễn Hoàng Long cho hay.

Về việc này, Bộ Y tế đã nêu rõ quan điểm.

Thứ nhất, các cơ sở đào tạo cần có phân tích, giải trình rõ ràng, thuyết phục về căn cứ khoa học, thực tiễn về sự cần thiết, lý do phải đưa môn Văn vào xét tuyển đào tạo đại học lĩnh vực sức khỏe, trong đó có dựa trên phân tích, đánh giá và đối sánh kết quả học tập của sinh viên trúng tuyển hàng năm theo đúng yêu cầu của Thông tư 08/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thứ hai, việc xem xét cơ sở khoa học và thực tiễn của việc đưa môn Văn vào xét tuyển phải được phân tích cho từng mã ngành cụ thể của lĩnh vực sức khỏe.

Thứ ba, các cơ sở đào tạo cần cân nhắc đến quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh về kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trước khi đề nghị cấp giấy phép hành nghề áp dụng đối với một số chức danh, đặc biệt là về nội dung và hình thức kiểm tra (trắc nghiệm) để xem xét việc đưa môn Văn vào tổ hợp xét tuyển.

Thứ tư, cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước thực tiễn về việc chọn môn Văn vào tổ hợp xét tuyển.

Có thể bạn quan tâm