nợ xấu BIDV

18:03, 31/07/2022

Ngân hàng BIDV báo lãi trước thuế 6.570 tỷ đồng trong quý II/2022. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, ngân hàng lãi trước thuế 11.084 tỷ đồng, tăng 37,5% so với cùng kỳ năm trước.

BIDV và những "con nợ khổng lồ"
08:21, 30/03/2020
Tuệ Minh
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia