ocean group

08:40, 29/06/2022

Cổ phiếu OGC của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group) chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo từ 28/6, trước đó, công ty này cũng mới công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 vào tháng 6/2022.

Ocean Group được Tòa “cởi trói”
06:55, 14/05/2019
Anh Minh
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia