ông Đinh La Thăng

07:30, 27/06/2018

HĐXX chỉ chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phan Đình Đức, không chấp nhận của các bị cáo còn lại, trong đó có ông Đinh La Thăng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia