Ông Nguyễn Hoài Bắc

19:11, 31/10/2022

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển và Đầu tư Đại Sơn – trở về Việt Nam đầu tư từ những năm cuối thế kỷ 20...

Doanh nhân và Tết!
09:00, 01/02/2021
TGO
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia