ông Vũ Văn Tiền

06:30, 26/04/2018

Dù có tên trúng cử nhiệm kỳ mới nhưng ông Vũ Văn Tiền lại từ chối vị trí chủ tịch HĐQT ABBank mà ông đã gắn bó nhiều năm.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia