Phó Thủ tướng Lê Văn Thành

16:30, 14/11/2022

Tại Nghị quyết ban hành Chương trình phát triển bền vững đô thị Việt Nam đã đặt ra nhiều mục tiêu như tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đến năm 2025 đạt tối thiểu 45%, đến năm 2030 đạt trên 50%,…

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia