Quy hoạch Hà Nội

14:45, 16/08/2022

Để đẩy nhanh công tác lập Quy hoạch Thủ đô theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch Thủ đô, UBND TP. Hà Nội giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu các nội dung trọng yếu.

Đến năm 2030, Hà Nội có thêm 7 quận
15:05, 06/05/2022
Liên Hương
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia